Novi nivo marketinga

Poslednjih nekoliko dana nove mogućnosti u digitalnom marketingu i oglašavanju samo niču – koristeći maštu i tehnološka rešenja ranije nedostupna.

Jedna od mogućnosti koja se do sada radila sa dosta pešačkog posla je praćenje drugih kanala oglašavanja i procene uspešnosti.

Problem uspešnosti marketing kampanja

Zamislite zadatak koji klijent obično predstavlja agenciji – imam xxx.xxx budžet koji treba da se potroši.

Klasičan proces se zasniva na tome da se budžet podeli po medijima (televizija, štampa, radio, internet) prema prethodno desinisanim parametrima matične kompanije ili opštih uslova ugovora. U sledećem koraku medija planeri za svaki medij urade detaljan plan oglašavanja birajući mesta (TV stanice i blokovi, štampana izdanja – veličine i pozicije, radio stanice i blokovi kao i internet sajtovi i obim i način oglasa). Po usaglašavanju medija planova i budžeta predstoji produkcija oglasnih poruka za svaki medij, puštanje materijala (kordinacija) i startovanje kampanje.

Kada dođe vreme izveštavanja, jedan od problema je sumiranje svih informacija i pravljenje analitike realizacije medija plana.

Realizacija medija plana je manje-više predstavljanje potvrda prethodno utvrđenih parametara oglašavanja na svakom mediju. Da li su u pitanju postizanje planova GRP-ova i REACH-a (televizija), broja gledanja ili klikova (internet) ili pokrivanja teritorije štampanim izdanjima – cilj je jasan: potvrda realizacije.

Ključna reč: uspešnost kampanja

Kako je naš cilj tesna integracija sa biznisom a ne samo puko realizovanje medija planova – glavni pogled koji nas interesuje (a i klijenta) je koliko je svaki kanala oglašavanja (kao stanica/novina/radio ili oglasni blok) uticao na prodaju i koliko ima efekta kao i koja je cena uticaja ili dovođenja kupca proizvoda/usluge.

Kako je krajnji cilj dovođenje na jedinstveni kanal komunikacije web sajt (koje nije uvek prodajno mesto ali sve češće jeste mesto započinjanja kupovine ili interesovanja) alat izbora za praćenje posetilaca jeste Google Analitika.

Zamislite da na svakom kanalu komunikacije (televizija, štampa, radio, internet) koristite jedinstvene URL-ove ili specifične promo kodove kojima pozivate na akciju zainteresovane kupce proizvoda/usluga. Sada zamislite da igru podignemo za još jedn nivo i svakom kanalu unutar medija obezbedimo nove kodove ili URL-ove. I u slučaju apsolutne kontrole kampanje blokovima oglašavanja koji se emituju u određena doba dana dodelimo još specifičnije URLove ili kodove.

Napomena: kodovi ne moraju da budu kriptični već reči iz govora koje mogu da asociraju na kampanju.

Merenje uspešnosti kampanja sa ne-digitalnih medija

Benefit ili korist

Klijent dobija prvenstveno pogled na svoje troškove oglašavanja iz drugog ugla koji direktno može da se vezuje za kampanju i prodaju. Presek poseta i reakcija po mediju i kanalu sa kog je posetilac došao daje uvid u opštu reakciju javnosti na kampanju.

Unošenjem budžeta koji su potrošeni u finalni izveštaj klijent može videti vrednost svakog posetioca kao i koji medij ili kanal ili čak oglasna poruka ima najveći efekat.

Svaka sledeća kampanja ili medija plan dobija novu dimenziju i iskustva koja se koriste za optimizaciju troškova i bolji nastup.

Uloga digitalne agencije

Uloga digitalne agencije je jednostavna

  • obezbediti infrastrukturu klijentu za praćenje svih medija
  • obezbediti URL-ove i kodove koji će se vezivati za detalje medija planova sa drugih medija
  • komunicirati za agencijama koje vrše zakup ne-internet medija i
  • komunikacija grafičkih rešenja sa dizajn agencijama

Sledeći korak

Sve kompanije koje imaju interes da bolje prate svoju medijsku potrošnju kao i da imaju pogled na medije i kanale koji donose najbolji rezultat bi trebale da koriste ovaj pristup oglašavanju. Iako zahteva ozbiljniju pripremu, tehnike i tehnologije krajnji rezultat daje vrednost kojim malo koji medij može da parira.

Na kraju dana – agencija ne mora da zna medijsku potrošnju na medijima i kanalima jer se bavi isključivo “hvatanjem” posetilaca i segmentiranjem poseta i reakcija na web sajtu.

 

Ostavi komentar