Tabovi su mrtvi – živeli tabovi!

Već duže vreme priča se o smanjenu broja poseta Facebook tabovima nakon uvođenja Timelinea. Analizom ovog članka bavio se i ViralBlog, a da su strahovi kompanija opravdani pokazuju i statistike stranica nad kojima imamo uvid.

Analiza angažovanja lajkera objašnjava kako je uvođenje Facebook Timelinea uticalo na stranice brendova koje su kao takve prilično zavisne od tabova. Naime, za brendove je to jedini način da predstave svoje proizvode i usluge, a da to bude u skladu sa pravilima Facebook platforme. Istaživanje je obuhvatilo oko 500 stranica sa više od 10.000 lajkera.

Prema PageLever-u, kompaniji specijalizovanoj za Facebook analitiku, angažovanje lajkera u okviru Facebook tabova opalo je za čak 53% od trenutka pokretanja timeline-a.

Slika preuzeta sa ViralBloga

Na slici se može uočiti da angažovanje lajkera na tabovima počinje da opada sa 28. februarom, datumom od kog su administratori stranica mogli da se odluče za prelazak na Facebook Timeline i da se pad nastavlja sa 30. martom, datumom kada su sve stranice morale da pređu na Timeline. Na grafiku je takođe primetno da broj poseta tabovima raste tokom vikenda, jer tada korisnici imaju više vremena da istraže Facebook stranice.

Primer jedne od stranica koje administriramo, pokazuje slične rezuletate. Od početka 2012. a do momenta uvođenja Facebook Timelinea, broj poseta tabovima je veći ili izjednačen sa brojem poseta wallu. Naravno, sa izuzetkom Facebook aplikacija (nagradnih konkursa) koje generišu ubedljivo najveći broj poseta. Od 28. februara do 31. marta, dakle u periodu prelaska na timeline, broj poseta tabovima drastično opada (za približno 38%) da bi se taj pad nastavio definitivnim prelaskom na timeline.

Ono što zaista pravi razliku je i sadržaj koji se deli na tabovima. Kada pogledamo one stranice tj tabove koje iskaču iz proseka (anomalije) i proverimo sadržaj primećujemo da razliku pravi sadržaj koji privlači pažnju. Ne sadržaj koji obavezno poziva za lajkovanje već smisleni sadržaj ili tab aplikacije koje pružaju drugu vrstu interakcije koja nije moguća na Timelineu.

I na kraju, šta bi mogli biti razlozi ovakvih rezultata (negativne strane).

Ne postoji mogućnost postavljanja landing taba. I dalje možete napraviti stranu, prilagoditi je, ali ne možete podesiti da bude početna. To je svakako bila jedna od najvećih prednosti koje su koristile kompanije i brendovi.

Nisu svi tabovi vidljivi pri učitavanju stranice. Prednost je što su linkovi do tabova smešteni odmah ispod cover slike i što su predstavljeni velikom ikonicom umesto ranije neprimetno malom. Ono što je loše, je što je prva ikonica rezervisana za fotografije, tako da realno imate prostora samo za 3 dodatna taba/aplikacije koje će vaši fanovi videti u prvom učitavanju stranice (ranije ste mogli da prikažete sedam).

Dakle, kako je angažovanje lajkera na stranicama evidentno smanjeno, ako želite da vaše aplikacije i dalje imaju važnu ulogu usresredite se na celokupno Facebook iskustvo: zanimljivu cover sliku (a u skladu sa Facebook pravilima), interesantan sadržaj vašeg timeline-a, zabavne Facebook aplikacije, ali i obratite pažnju na detalje kao što su npr. ikonce za tabove, budite daleko više kreativni, jer i vi biste pre kliknuli na privlačnu, čistu sliku, nego na nezanimljivu ikonicu, pogrešnih dimenzija.

Ostavi komentar