Huge Blog

01
Dec

Glavni direktor Marketing tehnologija (Chief Marketing Technologist Officer)

Ukoliko ste pratili dešavanja na globalnoj sceni po pitanju marketinga, niste mogli a da ne primetite neminovno pomeranje kako budžeta tako i fokusa ...

12
Nov

Formiranje URL adrese sa RegEx za Omnicomov OCP u Google Analitici

Česta situacija koju korisnici sistema imaju, ukoliko koriste Google Analytics alat, je OCP-ov URI (sve posle imena domena u URL-u). Svaka nova verzi ...

23
Jul

Rock The World u Srbiji – odbranjena titula najveće i najbolje Google AdWords agencije

Huge Media je odbranila titulu najveće Google AdWords agencije u Srbiji, pošto je drugu godinu za redu pobedila na Rock The World (All Stars) region ...

27
Apr

Google Analytics lost guide for solving returns and changes in ecommerce

Dealing with ecommerce in Google Analytics is always a challenge - taking into account all details you need to fulfill in order for data to be stored ...

23
Feb

Pregled medijskih sajtova u Srbiji i stepen implementacije Google Analitike (sa preporukama)

Unazad mesecima pravimo pregled implementacije praćenja posetilaca i analize sadržaja koji se konzumiraju na medijskim sajtovima. Nadamo se da su ...

Politika privatnosti kompanije Huge Media

Huge Media je u skladu sa GDPR-om.

Huge Media brine o privatnosti svojih posetilaca i korisnika i u potpunosti je posvećena zaštiti vaših ličnih podataka i njihovog pravilnog korišćenja u skladu sa zakonima o zaštiti podataka. Menadžment Huge Media-e, kao i svi zaposleni i eksterno angažovani saradnici, u obavezi su da čuvaju sv epodatke koji su svojina Huge Medie i sve podatke koji se koriste u pružanju usluga, a da su vlasništvo naših klijenta. 

Naše poslovanje je u skladu sa zahtevima GDPR, General Data Protection Regulation, koje je kao uredbu doneo Evropski parlament i koji ima za cilj da vrati kontrolu nad ličnim podacima osobama čiji se podaci prikupljajui pojednostaviti regulatorna okruženja za međunarodno poslovanje udruživanjem propisa unutar EU. 

Naše poslovanje je takođe u skladu sa zahtevima dokumenta EU-U.S. PRIVACY SHIELD 

Naše poslovanje je usklađeno i sa zahtevima zakona i propisa Republike Srbije koji regulišu ovu oblast.

1. Zašto prikupljamo podatke

Politika privatnosti opisuje kako prikupljamo i koristimo lične podatke, kao i prava i mogućnosti dostupne našim posetiocima i korisnicima u vezi sa takvim podacima.

Huge Media brine o privatnosti svojih posetilaca i korisnika i u potpunosti smo posvećeni zaštiti njihovih ličnih podataka i pravilnog korišćenja u skladu sa zakonima o zaštiti podataka.

Bezbednost podataka u Huge Media zasnovana je na:
 • Politikama bezbednosti podataka za zaposlene i eksterno angažovane saradnike
 • Organizovanju bezbednosti podataka kroz interno organizovanje i osiguranje bezbednosti prilikom korišćenja sopstvenih uređaja zaposlenih, rada sa udaljenosti i korišćenja mobilnih uređaja
 • Bezbednosti ljudskih resursa sa stanovišta bezbednosti podataka kroz proveru kandidata pre zaposlenja, upoznavanje sa bezbednošću podataka kroz obrazovanje i obuku u toku zaposlenja i definisanih odgovornosti nakon prestanka zaposlenja
 • Odgovornost za podatke, klasifikaciju važnosti podataka i postupanje sa eksternim saradnicima
 • Kontroli pristupa mrežama i mrežnih usluga, menadžmentu pristupima korisnika, odgovornosti korisnika, kontroli pristupa sistemu i aplikacijama, kao i kriptografskim kontrolama
 • Fizičkoj bezbednosti i bezbednosti u okruženju za rad i zaštiti opreme
 • Bezbednosti funkcionisanja i komunikacija
 • Odnosima sa isporučiocima sa stanovišta bezbednosti podataka
 • Upravljanju incidentima sa stanovišta bezbednosti podataka
 • Upravljanje sa stanovišta kontinuiteta poslovanja
 • Usklađenosti na zakonskim i ugovornim obavezama

Sve podatke koji se koriste u sklopu pružanju usluga DIGITALNOG MARKETINGA, koji predstavlja naš osnovni biznis, skladištimo na Google Drive server, MailChimp bazi podataka kada je reč o prijavljenima za prijem naših zvaničnih newsletter-a, na Google Analytics serverima kada je u pitanju poseta našim veb lokacijama, na serverima društvenih mreža (Facebook, Instagram i druge) kao i na serverima koji obezbeđuju funkcionisanje i distribuciju naših veb lokacija.

Sve zakone Republike Srbije, posebno one koji se odnose na bezbednost podataka, odnosno zahteve GDPR i EU-U.S. PRIVACY SHIELD, poštujemo u celosti. Sarađujemo sa kancelarijom poverenika, a klijentima pomažemo da uvek imaju usklađene baze podataka sa zakonima RS, i ista pravila primenjujemo na sebi.

Svima koji žele da uklone svoje podatke iz naših baza podataka omogućili smo da isto urade tako što nam se mogu obratiti na email adresu vladimir.kovacevic@hugemedia.rs 

Bezbednost podataka je obaveza svih zaposlenih i eksterno angažovanih saradnika. 

Molimo vas da pročitate ovu politiku i uverite se da je potpuno razumete.

2. Svrha prikupljanja podataka

Politika privatnosti opisuje kako prikupljamo i kako koristimo podatake koji se odnose na svakog od naših neregistrovanih i registrovanih korisnika.

Svrha ove Politike prvatnosti je da vam pružimo jasno objašnjenje o tome kada, zašto i kako sakupljamo i koristimo vaše lične podatke, kao i objašnjenje vaših zakonskih prava. Ova politika privatnosti nije namenjena da promeni uslove bilo kog ugovora koji imate sa nama, niti bilo koja prava koja imate u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka.

Ova politika opisuje naše postupke- koje podatake sakupljamo o našim posetiocima i korisnicima, kako sakupljamo podatke, šta radimo sa njima, kako ih štitimo kao i koja su vaša prava u vezi sa podatakama.

3. Koje podatke sakupljamo

Sakupljamo dve vrste podataka: lične podatke (koje se mogu koristiti za jedinstveno identifikovanje pojedinca) i ne-lične podatke (koje ne identifikuju pojedinca).

Sakupljamo podatke u vezi sa našim korisnicima, posetiocima naših veb lokacija, korisnicima naših klijenata, aplikantima za posao i to:
 1. Neidentifikovane podatke koje se odnose na posetioce ili neidentifikovane korisnike, koji nam mogu biti dostupni ili se automatski prikupljaju. Takvi ne-lične podatke ne omogućavaju nam da identifikujemo posetioce ili korisnike od kojih su podaci prikupljeni. Podaci koje prikupljamo uglavnom se sastoje od tehničkih i zbirnih podataka o korišćenju usluga, kao što su pregled posetilaca veb lokacija, pregled korisnika usluga, "clickstream"aktivnost idr.
 2. Pojedinačne podatke, odnosno podatke koje identifikuju pojedinca, ili mogu uz razumne napore dovesti do identifikacije pojedinca, ili mogu biti privatne ili osetljive prirode ("ličnipodaci"). Lične podatke koje sakupljamo uglavnom se sastoje od podataka za kontakt (npr. e-mail adrese). Da bi se izbegla sumnja, bilo koji ne-ličnipodatak koji je povezan sa ličnim podacima, smatraju se i tretiraju sa naše strane kao lični podaci.
Takođe prikupljamo podatke koji nam pružaju potencijalni kandidati kada se prijave na bilo koju otvorenu poziciju objavljenu na sajtu Huge Media ili se prijave na drugi način.

Korišćenje naših usluga nije dozvoljeno osobama mlađim od 18 godina. Niko ispod 18 godina ne bi trebalo da nam pruži bilo kakve lične podatke putem bilo koje od naših usluga. Mi ne prikupljamo lične podatake od osoba mlađih od 18 godina, a molimo roditelje ili staratelje da nadgledaju aktivnosti svoje dece u svakom trenutku i da im objašnjavaju važnost da ne daju svoje lične podatke nikome.

4. Kako sakupljamo podatke

Postoje dve glavne metode koje koristimo u sakupljanju podataka, ali nisu jedine:
 1. Dobijamo podatake od strane naših klijenata kojima pružamo usluge direktnogmarketinga, a koje ste njima dali dobrovoljno. Ove podatake dostavljate našim klijentima, na primer, kada se direktno registrujete za njihove usluge, ili preko usluga treće strane, kao što su Facebook ili Google i / ili kada ih direktno kontaktirate putem bilo kog kanala komunikacije. Sa našim klijentima imamo potpisane NDA(Non-disclosure agreement) o čuvanju podataka, a sam postupak prijema, obrade i uklanjanja podataka opisan je kroz poslovne procedure Huge Medie.
 2. Takođe prikupljamo podatake kada posetite naš sajt, ili koristite naše usluge, uključujući i pretragu veb stranica.U tom slučaju se podacusakupljaju, odnosno vrši seevidencija korišćenja usluga i veb sajtova (samostalno ili uz pomoć nezavisnih usluga), uključujući i korištenje "kolačića" i drugih tehnologija praćenja, kako je detaljnije opisano u nastavku.
 3. Takođe prikupljamo podatake iz izvora trećih strana, kako je opisano u daljem tekstu.

5. Zašto sakupljamo podatke

Sve ne-lične i lične podatake sakupljamo za sledeće svrhe:
 1. Da bi se obezbedilo pružanje usluga i kao bi upravljalipruženjem istih;
 2. Da bismo dodatno razvili, prilagodili i poboljšali naše usluge, na osnovu zajedničkih ili ličnih afiniteta posetilaca i korisnika, njihovog iskustava i poteškoća;
 3. Da svojim korisnicima pružimo kontinualne podatake;
 4. Da bi mogli da kontaktiramo naše posetioce i korisnike sa opštim, ili personalizovanim obaveštenjima i promotivnim porukama vezanim za usluge;
 5. Da se prikupe i obrade statistički podaci kroz ne-lične podatake koje mi, ili naši poslovni partneri možemo koristiti za pružanje i poboljšanje odgovarajućih usluga;
 6. Da poboljšamo naše mogućnosti zašte podataka i sprečimo prevare;
 7. Da bismo poštovali zakone država na čijim teritorijama poslujemo.
Koristimo vaše lične podatke samo za svrhe navedene u ovoj politici pri čemu smo uvereni da je upotreba vaših podataka neophdan da bismo:
 1. se pridržavali odgovarajuće zakonske ili regulatorne obaveze koju imamo;
 2. podržali legitimne interese koje imamo kroz poslovanje - da održavamo i unapređujemo naše usluge identifikovanjem korisničkih trendova i efektivnosti kampanja, a sve pod uslovom da je sprovedeno u svakom trenutku na način koji je prikladan i koji poštuje vaša prava na privatnost.

6. Gde čuvamo vaše podatke

Podatke koje imamo čuvamo na infrastrukturi Huge Media koja se nalazi u bezbednom fizičkom okruženju.Svi podaci su organizaciono I tehnički obezbeđeni kroz zahteve standarda zahteve GDPR, EU-U.S. Privaci Shield Framevork i Swiss-U.S. Privaci Shield Framevork-a. Naše baze podataka zbog prirode posla čuvamo na Google Drive-u, Google Analytics serverima, Facebook serverima, MailChimp serverima i serverima drugih kompanija (uglavnom društvene mreže) sa kojima poslujemo i koje nam omoćuju da pružamo usluge digitalnog marketinga ili obezbeđuju funkcionisanje i distribuciju naših veb lokacija (hosting server, Play Store server, App Store server idr). Pružaoci usluga koji obrađuju vaše lične podatakeu ime Huge Media su obavezni da istečuvaju i obezbeđuju u skladu sa zahtevima koji su navedeni u NDA, ili su u pitanju kompanije koje svojom veličinim i uticajem na digitalni marketing određuju pravila čuvanja i korišćenja podataka i imaju svoje Politike privatnosti koje su u skaldu sa GDPR-om Ne poslujemo sa kompanijam ukoliko ovo nije slučaj.

Huge Media je odgovorna za obradu ličnih podataka koje prima.

Takođe, Huge Media posluje u saglasnosti sa GDPR-OM za svako dalje prenošenje ličnih podataka iz EU kao i prenošenje podataka u treće države kada naše poslovanje nije unutar EU, uključujući i odredbe o odgovornos za naknadni prenos.

U određenim situacijama od kompanije Huge Media može biti zatraženo da objavi lične podatke kao odgovor na zakonske zahteve državnih organa, uključujući i ispunjavanje nacionalnih sigurnosnih zahteva i zahteva za sprovođenje zakona, a to će učini samo ako to dopuštaju lokalni zakoni o zaštiti podataka.

Na vaš zahtev Huge Media će vam pružiti podatake o tome da li držimo bilo koji vaš lični podatak. Možete se upoznati sa podacima koje imamo o vama, ispraviti ih ili traži brisanje vaših ličnih podataka tako što ćete nam pisati na vladimir.kovacevic@hugemedia.rs. Mi ćemo odgovori na vaš zahtev u vremenskom roku određenom lokalnim zakonima ili u razumnom vremenskom okviru.

Imajte na umu da trajno brisanje uklanja sve vaše podatke iz Huge Media baza podataka. Nakon što završite ovaj proces, nećete moći da koristite neke od naših usluga, vaš korisnički nalog i svi njegovi podaci će bi trajno uklonjeni, a Huge Media neće moći obnovi vaš nalog ili preuze podatke u budućnos. Ako se u budućnos obrate našoj podršci, sistem neće prepoznati vaš nalog.

Ukoliko imate bilo koje nedoumice u vezi čuvanja vaših podataka, molim vas da nam se obratite na vladimir.kovacevic@hugemedia.rs. Poslaćemo odgovor u najkraćem mogućem roku.

7. Podaci koje dobijamo od naših klijenata

Huge Media dobija ne-lične i lične podatkeod strane svojih klijenata koji prikupljaju iste od svojih korisnika. Na primer, svaki od naših korisnika je u mogućnos da svoje kontakte uvozi iz drugih usluga poput Gmail-a ili da ih sakuplja preko svog korisničkog sajta. Takvi kontakti se zatim mogu dostaviti Huge Mediji.

U tom slučaju, Huge Media se smatra "obrađivačem", a ne "rukovaocem" (obzirom da su oba uslova definisana u GDPR) takvih podatka korisnika. Klijenti koji kontrolišu i upravljaju takvim korisničkim veb lokacijama smatraju se "rukovaocima" takvih podataka o svojim korisnicima i odgovorni su za poštovanje svih zakona i propisa koji se mogu primeniti na prikupljanje i kontrolu takvih podataka, uključujući sve zakone o zaš privatnos i podataka svih relevantnih jurisdikcija.

Huge Media ne pruža pravne savete svojim klijentima ili korisnicima čije su podatke Huge Mediji dostavili naši klijenti. 

Sa svojim klijentima Huge Media je u stalnom kontaktu iredovnoim preporučujemo da svi koji prikupljaju podatke svojih korisnika objavljuju i održavaju jasne i sveobuhvatne politike privatnosti na svojim korisničkim veb lokacijama, u skladu sa važećim zakonima i propisima i da obezbede da svi korisnici pažljivo pročitaju te smernice i obezbededokaze da se korisnici slažu sa njima.

Ako ste posetilac ili korisnik nekog od naših klijenata, Huge Media izjavljuje:
 1. Huge Media nema direktnu vezu sa pojedinačnim klijentskim korisnicima čije lične podatke obrađuje. Ako ste posetilac ili korisnik nekog od naših klijenata i želite da date bilo kakve zahteve ili upite u vezi sa vašim ličnim podacima, molimo kontaktirajte naše klijente direktno.
 2. Ako želite da pristupite, ispravite, izmenite, ili izbrišete netačne podatake koje obrađujeHuge Media u ime svojih klijenata, molimo vas da uputite svoj zahtev našem klijentu kod koga ste te podatke ostavili (koji je "rukovaoc" takvih podataka).
 3. Ako je od Huge Medie zatraženo da ukloni lične podatke korisnika, mi ćemo odgovoriti na takav zahtev u roku u najkraćem mogućem roku.

8. Prijave za posao

Kada Huge Media objavljuje konkurse za radna mesta od kandidata se traži da pošalju svoje kontakt podatke i CV.

Razumemo da su privatnost i diskretnost bitni za naše aplikante i posvećeni smo da svi podnosioci prijave zadrže u tajnosti, odnosno da se poslati podaci koriste isključivo za potrebe Huge Medie u cilju zapošljavanja (uključujući idenfikaciju kandidata, procenu njihovih aplikacija, donošenje odluka o zapošljavanju i kontaktiranje podnosioca zahteva putem telefona ili pismenim putem). Takve podatake koristimo isključivo za zapošljavanje u Huge Mediji.

Huge Media može zadržati podatake podnosioca zahteva koji su mu dostavljeni najduže dve godine nakon što je navedena pozicija popunjena ili zatvorena. Ovo je uvedeno kako bismo mogli ponovo razmotriti podnosioce zahteva u slučaju da se pojavi mogućnost zaposlenja u Huge Media.

Ako ste prethodno prosledili svoje podatke Huge Medii, a sada želite uvid u njih, ažurirati ih ili izbrisati iz Huge Media sistema, molimo vas da nas kontaktirate na vladimir.kovacevic@hugemedia.rs

9. Deljenje ličnih podataka sa trećim licima

Huge Media sarađuje sa više odabranih pružalaca usluga čije usluge i rešenja dopunjuju, olakšavaju i poboljšavaju naše. Ovi sadržaji uključuju usluge hostovanja, serverske usluge kao i mreže za komunikaciju i dostavu sadržaja, usluge snimanja podataka, sajber sigurnosti, veb analitiku, distribuciju i nadgledanje e-pošte, usluge daljinskog pristupa, merenje performansi veb lokacija, optimizaciju podataka i marketing usluge.

U sklopu tih usluge treće strane mogu primi ili na drugi način ima pristup ličnim podatacima u celosti ili delimično - u zavisnosti od svake od njihovih posebnih uloga u olakšavanju i poboljšavanju naših usluga i biznisa i mogu se koristiti samo u unapred definisane svrhe.

10. Izvršenje zakona, pravni zahtevi i dužnosti Huge Medije

Možemo deliti podatke o našim posetiocima, klijentima i korisnicima klijenta sa različim trećim stranama koje uključuju službenike za sprovođenje zakona.

Kada to dopuštaju lokalni zakoni o zaštiti podataka, Huge Media može otkri ili na drugi način omogući pristup vašim ličnim podacima u skladu sa zakonskim zahtevom kao što je sudski nalog, sudski postupak, nalog za pretresanje ili u skladu sa drugim važećim zakonima.

11. Društvene mreže

Naše usluge uključuju određene funkcije društvenih mreža i aplikacija, kao što su "Facebook Connect" ili "Google login", dugme "like", dugme "share" ili drugi interaktivni mini programi (funkcije društvenih medija). Ove funkcije društvenih mreža mogu prikupljati podatake kao što su vaša IP adresa ili stranica koju posećujete na našojveb lokaciji i mogu postavi kolačić kako bi im omogućili pravilno funkcionisanje. Funkcije društvenihmreža su ili hostovane od strane treće strane ili su direktno hostovane na serverima društvenih mreža. Vaše interakcije sa funkcijama društvenih mreža regulišu se njihovom politikom.

12. Korišćenje kolačića i drugih tehnologija praćenja

Huge Media zajedno sa svojim partnerima za markeng, analiku i tehnologiju, koris određene tehnologije praćenja kao što su kolačići, beaconi, pikseli, oznake i skripte. Ove tehnologije se koriste kako bi održale, pružale i poboljšale usluge na neprekidnoj osnovi, a kako bi našim klijenma i njihovim korisnicima omogućili bolju uslugu. Na primer, zahvaljujući ovim tehnologijama mi smo u stanju da pramo želje korisnika, identifikujemo tehnička pitanja, korisničke trendove, efektivnost kampanja i nadgledamo i poboljšavamo ukupne performanse naših usluga.

Moramo da napomenemo da naši klijenti, koji postavljaju kolačiće ili koriste druge tehnologije za praćenje putem naših usluga, mogu imati sopstvene smernice u vezi s njihovim prikupljanjem i čuvanjem. Takve prakse nisu obuhvaćene našom politikom privatnosti i mi nemamo kontrolu nad njima.

Imajte na umu da brisanje kolačića ili onemogućavanje budućih kolačića i tehnologija praćenja može spreči pristup određenim područjima ili karakteriskama naših usluga ili će na neki drugi način negativno uticati na vaše korisničko iskustvo.

Oglasi za određene usluge mogu se prikazivati oglašavanjem na jednim veb-lokacijamaa da se upravljanje oglašavanjem vrši preko softvera koji se nalayena potpuno drugojlokaciji. Nekad se za oglašavanje koristiti određene tehnologije praćenja kako bi se prikupilipodaci o vašim aktivnostima i interesovanjima. Ti podaci se zatim šalju softerima za upravljanje oglašavanjemkako bi vam se pružilo ciljano oglašavanje zasnovano na vašim interesovanjima. Možete da odaberete da ne primate takve oglase od određenih oglašivača i oglasnih mreža tako što ćete kliknu, odnosno odbiti da kliknete, na jasno definisano mesto prilikom posete veb lokacijama. Imajte na umu da to ne znači da nećeteprimate nikakve reklame, nego da će vaš izbor bi samo u odnosu na konkretno oglašavanje. Nastavićete da primate reklame za koju se niste izjasnili.

Možda ćemo dobiti podatake o vama i iz drugih izvora, uključujući javno dostupne baze podataka ili treće strane od kojih smokupili podatke, te kombinovati ove podatke sa podacima koje već imamo o vama. Ovo nam pomaže da ažuriramo, proširimo i analiziramo naše zapise, identifikujemo nove kupce i pružimo proizvode i usluge koje mogu biti od interesa za vas. Kada dobijemo vaše lične podatake od klijenata, mi obezbedjujemo da su se ugovorne strane obavezale da vas obavestili da će vaši ličnipodaci biti otkriven trećim stranama i da za to imaju vašu saglasnost. Mi preduzmamo korake kako bismo osigurali tačnost vaših ličnih podataka pre nego što ih upotrebimo. Ako nam date lične podatke o drugima, ili ako nam drugi daju vaše podatke, mi ćemo ih koris samo iz određenog razloga za koji smo podatke dobili.

Ne menjamo naše prakse u odgovoru na "Do not Track" signal iz pretraživača.

Možete sami da blokirate, onemogućite ili na drugi način upravljate tehnologijama praćenja pomoću podešavanja pretraživača ili drugih softwerskih rešenja, ali imajte na umu da to može negativno uticati na način na koji primate naše usluge.

13. Promotivne poruke

Možemo da koristimo vaše lične podatke da vam pošaljemo promotivni sadržaj i poruke putem e-maila, tekstualnih poruka, direktnih tekstualnih poruka, marketinških poziva i sličnih oblika komunikacije.

Ako ne želite da primate takve promotivne poruke ili pozive, možete obavestiti Huge Media u bilo kom trenutku ili pratiti uputstva za otkazivanje sadržane u promotivnim komunikacijama koje primate.

Preduzimamo korake da ograničimo promotivni sadržaj koji smo poslali na razumni i proporcionalni nivo i da vam pošaljemo podatake za koje smatramo da su od interesa ili važnosti za vas, na osnovu vaših podataka koje smo dobili.

14. Prava u vezi vaših ličnih podataka

Huge Media je preduzela tehničke i organizacione mere kako bi vam omogućilauvid, primanje kopije, ažuriranje, izmenu, brisanje ili ograničavanje korišćenja vaših ličnih podataka. Pre otkrivanja traženih ličnih podataka, možemo vam zatražiti dodatne podatake kako biste potvrdili svoj identitet i radi sigurnosti.

Imate pravo da podnesete žalbu lokalnom nadzornom organu za zaštitu podataka, pri čemu preporučujemo da nas prvo kontaktirate.

Ako želite da zatražite od nas uvid, da izvršite ispravke ličnih podataka koji se čuvaju kod nas ili želite da zatražite listu ličnih podataka (ako ih ima) koje smo otkrili trećim licima u cilju direktnog marketinga, molimo da nam pisete na vladimir.kovacevic@hugemedia.rs

Mi ćemo uložiti sve razumne napore da odmah ispitamo vaš zahtev.

15. Rokovi zadržavanja podataka

Možemo zadržati vaše lične podatke (kao i podatke o korisnicima naših klijenta) dok je vaš korisnički nalog aktivan ili ukoliko je drugačije potrebno za pružanje naših usluga.

Možemo nastaviti sa zadržavanjem takvih ličnih podataka čak i nakon deaktiviranja vašeg korisničkog naloga i / ili prestankakorišćenja određenih usluga onoliko koliko je razumno potrebno da bi se pridržavali zakonskih obaveza, da bismo rešavali sporove u vezi sa našim klijentima ili njihovim korisnicima, najpre zbog moguće prevare i zloupotrebe.

Kada vaši lični podaci više nisu potrebni, mi ćemo se pobrinuti da su bezbedno izbrisani.

16. Sigurnost

U kompaniji Huge Media su implementirane mere bezbednostina taj način da se zaštite podaci koje delite sa nama, uključujući fizičke, tehničke i organizacione mere. Redovno nadgledamo naše sisteme za moguće ranjivos i napade i redovno tražimo nove načine i usluge treće strane radi daljeg unapređenja sigurnosti naših usluga i zaštite privatnosti naših posetilaca i korisnika.

Bez obzira na mere i napore koje preduzima Huge Media, ne možemo i ne garantujemo apsolutnu zaštitu i sigurnost vaših ličnih podataka, podataka o korisnicima klijenata ili bilo koji drugi sadržaj koji dobijamo.

Zbog toga vas molimo da postavite jake lozinke za vaš korisnički nalog i korisničku veb lokaciju i izbegavate da nama, ili bilo kome dostavljate podatke sa nekim osjetljivim sadržajem za koje smatrate da bi njihovo otkrivanje moglo izazvati značajnu ili nepopravljivu štetu. Takođe vas ohrabrujemo da ne delite bilo kakve lične podatake u bilo kojoj od ovih oblasti.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa sigurnošću naših usluga, slobodno nas kontaktirajte na vladimir.kovacevic@hugemedia.rs

17. Ažuriranje i tumačenje

Huge Media će ažurira ovu Poliku privatnos u skladu sa važećim zakonom i objavljivaće sve promene u praksama prikupljanja, upotrebe i skladištenja podataka. Ako napravimo bilo kakve promene koje smatramo važnim, obavesćemo vas pre nego što promena stupi na snagu. Molimo vas da periodično pregledate ovu stranicu za najnovije informacije o našim postupcima privatnosti. Ukoliko nije drugačije naznačeno, naša najnovija politika privatnosti odnosi se na sve podatke koje imamo o vama i korisnicima naših klijenata, u vezi sa našim vebsajtom i drugim uslugama.

18. Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakvih pitanja o ovoj politici privatnosti ili želite ostvariti bilo koja od vaših prava, molimo vas da nas kontaktirate na vladimir.kovacevic@hugemedia.rs

Pokušaćemo da rešimo sve žalbe u vezi sa korišćenjem vaših ličnih. 


PDF verzija politike privatnosti kompanije Huge Media pripremljena za štampu je dostupna na sledećem URL-u: Huge Media d.o.o. Politika privatnosti

© 2019 Huge Media d.o.o. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | GDPR usklađenost