Statistika – avgust 2010.godine

Statistika Internet oglašavanja Huge Medie prema našim internim parametrima izgleda ovako…

  • 0.6 milijardi viđenih reklama na Facebook-u u poslednjih 90 dana (8% ukupnih stranica)
  • od svih pregledanih stranica iz Srbije 5.56% je imalo reklamu koju smo mi plasirali
  • mesečno 500.000  ljudi izabere neki od naših oglasa na Facebook-u
  • najkompleksnija kampanja ima 9708 kombinacija ključnih reči
  • 200 miliona prikaza oglasa van Facebook-a (Google)
  • najbolja kampanja je imala CTR na pretraživanju od 14% 🙂 dok je prosečan Search CTR 3.42%

Ako neko ima nerazumnu želju za online reklamiranjem, očekujemo izazov.

Ostavi komentar