Šta je to GoogleAnalytics browser?

Šta se dešava kada vam se u saobraćaju web sajta pojavi direktan saobraćaj kroz GoogleAnalytics browser? Šta je sada GoogleAnalytics browser – prvo češkanje glave. Gledanjem još dva parametra kao što su source i medium imali smo dodatno češkanje glave…

  • Source (direct)
  • Medium (none)

Na kraju smo shvatili da aplikacije za mobilni (eng. native) prave “problem” tj modul koji se koristi za analitiku radi na određeni način i ostavlja specifičan trag (eng. footprint). Takođe, radi brže komunikacije koristi se JSON koji nema nikakvo aktiviranje Analitike.

Tako da je GoogleAnalytics browser trag korišćenja aplikacija sa mobilnih uređaja. Radi pravog praćenja ovih uređaja mora se uvesti praćenje događaja i prosleđivanje bogatijih informacija Analitici.

Ostavi komentar