Pravila ponašanja

U nastavku ćete pronaći pravila ponašanja koja se nalaze na ulazu u muzej Ermitaž (i u Sant Petersburgu i u Amsterdamu). Napisala ih je Katarina Velika (1729-1796). Iako su pravila primerena muzeju i kulturi – mnogi elementi bi bili sjajno uputstvo i u sadašnje vreme.

Na ulazu u Ermitaž - pravilnik ponašanja Katarine Velike

Na ulazu u Ermitaž – pravilnik ponašanja Katarine Velike

Pravila ponašanja onih koji ulaze na ova vrata

  1. Svi činovi, slične kape a posebno mačevi moraju ostati na ulazu.
  2. Sva hijerarhija i oholost, kao i bilo šta što može proizići iz ovih stvari, moraju ostati na ulazu.
  3. Budite veseli, ali nemojte pokvariti ili polomiti bilo šta, kao ni gristi.
  4. Sedite, stojte ili šetajte, u zavisnosti kako vam drago, ne obraćajući pažnju na druge.
  5. Govorite smireno i ne previše glasno, kako ljudi oko vas ne bi imali uhobolju ili glavobolju.
  6. Raspravljajte se bez mržnje ili strasti.
  7. Nemojte uzdisati ili zevati, kao ni dosađivati ili umarati druge.
  8. Prihvatite učešće u svakoj nevinoj igri koju vam predlože.
  9. Jedite dobro, ali pijte s’umerenošću, kako bi svako mogao da pronađe svoje noge da ga odvedu pri izlasku iz ovog prostora.
  10. Sve rasprave moraju ostati iza zatvorenih vrata; sve što uđe na jedno uvo mora izaći na drugo pre izlaska iz ovog doma.

Ako bilo ko prekrši bilo koje od pravila, u prisustvu dva svedoka, mora popiti za svaki prekršaj čašu hladne vode, uključujući i dame, i pročitati stranicu Telemahide* naglas.

Ko prekrši 3 pravila u toku jedne večeri, biće kažnjen učenjem napamet tri stiha Telemahide* napamet.

Ako bilo ko prekrši 10-to pravilo biće mu zabranjen ulazak.

* Pesma iz 1766 koju je napisao Vasil Trediakovski, i odnosi se na avanture Telemaha, sina Odiseja. Preduga, prearhaična i preteška, pesma je primljena od savremenika kao primer loše poezije (nastala pre Vogonske).

Ostavi komentar