Merenje srpskih medijskih sajtova i monetizacija

Napomena: Huge Media nema angažmane ni sa jednim od navedenih portala.

Ove godine smo vršili analizu medijskih portala i situacija nije bila najsjajnija. Danas (3.12.2014) nakon 9 meseci od analize imamo daleko bolju situaciju u smislu poboljšanja i prelaska na Univerzalnu Analitiku. Svakako to nije poslednji korak kako bi medijski sajtovi upoznali svoju publiku i radili na poboljšanju svoje marketing ponude.

Napredak u implementaciji analitike (decembar 2014)

Napredak u implementaciji analitike (decembar 2014)

Primetićete da kod unapređenih sajtova (kolona Univerzalna sa plavom bojom) postoji sa desne strane informacija display, što znači da iako je aktivirana Univerzalna Analitika, funkcija demografije i interesovanja nije aktivirana. Stvar je u dodavanju jedne linije koda i potvrde unutar Google Analytics interfejsa.

Iz ugla agencije koja radi oglašavanje daleko nam je bitnije da imamo pravu demografiju i interesovanja poseetilaca određenih sajtova. U ovom trenutku identifikovano je skoro 20% posetilaca na srpskom webu, što po polu što po uzrastu. Neko bi rekao da je to malo, ali gledajući da imamo procenu od 5 miliona korisnika interneta u Srbiji, to je 1 milion pravilno identifikovanih ljudi. Agencija radi sa onim šta ima na raspolaganju i ove informacije su bitne.

Kako AdWords vidi srpsko tržište (demografija)

Kako AdWords vidi srpsko tržište (demografija)

Kako se povećava ovaj procenat? Iako ne postoji članak koji govori o direktnoj korelaciji između aktiviranja demografije i interesovanja u Google Analitici sa povećanjem dostpunih informacija unutar Google AdWords sistema, pretpostavka je da korelacija itekako postoji.

Zašto je važno da medijski sajtovi aktiviraju unutar svojih praćenja i stavu demografije i interesovanja? Google će pratiti ljude (kao što i Gemius to radi), uzimajući dobar uzorak koji predstavljaju posetioci medijskih sajtova.

Unapređenjem analitike, medijski sajtovi pomažu oglašivačima da bolje ciljaju te iste sajtove. Svakako, u igru ulazi i AdSense oglasni blokovi koji treba da koegzistiraju sa blokovima koji se vezuju za direktni zakup. Kreatorima sadržaja (publišeri – eng. publishers) uvek preporučujemo da koriste DoubleClick for Publishers platformu kako bi bolje prodavali svoj oglasni prostor.

Sa druge strane, medijski sajtovi imaju na raspolaganju čitav set alata kojima mogu da poboljšaju svoje praćenje publike i sadržaja. Jedan od alata je i Chartbeat.

Chartbeat  i Gizmodo imaju demo analize svojih posetilaca.

Gizmodo Chartbeat demo

Gizmodo Chartbeat demo

Kuda dalje?

Svakako implementacija Google Tag menadžera može da olakša život upravljanjem tagova (tj delova koda koji medijski sajtovi dobijaju od oglašivačkih platformi, alata za merenje…), u cilju oslobađanja od problema koji mogu da nastanu na relaciji sa programerima.

Update: takođe bitna stvar je brzina koju GTM donosi kako se tagovi brže izvršavaju (Googleovi tagovi) kao i tagovi treće strane.

Bolje segmentiranje publike i razumevanja kako se sadržaj čita, deli i viralno širi je još jedan od puteva kojim medijski portali trebaju da krenu, kako cene klikova kroz oglašivačke platforme rastu kao i broj korisnika interneta.

Pre nekoliko meseci smo ponudili pregled načina povećanja monetizacije sajtova koji uključuje i investicije koje direktno utiču na prihode. Svakako pročitajte, kako postoji uvek način da pronađete put koji vam može pomoći.