Formiranje URL adrese sa RegEx za Omnicomov OCP u Google Analitici

Jedan od najzastupljenijih CMS platformi u Srbiji (i regionu) pored globalnih CMS sistema je i OCP kompanije Omnicom.

Česta situacija koju korisnici sistema imaju, ukoliko koriste Google Analytics alat, je URI (sve posle imena domena u URL-u). Svaka nova verzija stranice ili template ima novi broj.

Da biste u Google Analitici imali lepe podatke tj URI, i sa takvom informacijom pravili ciljeve (Goals) potebna je mala intervencija.

Funkcionalnost filtera koji postoji u svakom pogledu na informacije (View) omogućava ovaj zahvat.

Ukoliko želite da proverite kako filter radi i da li zadovoljava vaše potrebe, neophodno je da napravite novi pogled (View). Ovo je jedan od najbitnijih koraka, kako ne želite da vršite aktivnosti nad osnovnim profilom gde vam se slivaju sve informacije.

Nakon kreiranja i podešavanja pogleda, otići ćete do filtera za taj pogled i podesiti ga prema sledećem principu.

Kreiranje novog filtera u Google Analitici

Kreiranje novog filtera u Google Analitici

Kreiranje filtera (1/2) u Google Analitici

Kreiranje filtera (1/2) u Google Analitici

Kreiranje filtera (2/2) u Google Analitici

Kreiranje filtera (2/2) u Google Analitici

Suština je u korišćenju RegEx-a Google Analitike.

Preuzimanjem sadržaja iz URI-a i kreiranjem filtera (.*)\.[0-9]+(\.html.*) svaki URI se dekomponuje na više elementa.

Primer:

URI: /nice-day-in-tasmania-2.87.html?param=32345

se razlaže na elemente korišćenjem RegEx

Prvi deo URI-a koji predstavlja stranicu /nice-day-in-tasmania-2 postaje prva varijabla ($A1) korišćenjem otvorenih i zatvorenih zagrada,  verzija stranice sa tačkom   .87  postaje običan element detektovana kao broj [0-9]+, dok sve ostalo što dolazi posle broja (uključujući i tačku pre ekstenzije) .html?param=32345 postaje druga varijabla ($A2).

Kako smo tokom filtriranja iz URI-a kreirali dve varijable, u poslednjem polju možemo poslati polju koje se tiče URI-a novu vrednost (umesto one koja je stajala i koja je uključivala numeričku verziju template-a) – $A1$A2.

Sada će vaši URI-ji u Google Analitici imaju formu sa kojom možete lakše da radite sve lepe i napredne stvari.

Ostavi komentar