Budućnost digitalnog oglašavanja

Ne-računar budućnosti

Sticajem okolnosti, iz do sada neidentifikovanih problema, računar je prestao sa radom.

Jedina raspoloživa sprava u kancelariji je bila iPad.

Pod pritiskom rokova i raznih obaveza (priprema predavanja na BlogOpen-u) započeo sam ozbiljan rad na ne-računaru.

Prva stvar koju osoba koja intenzivno radi na računaru primeti, je da posao postaje orijentisan na jedan zadatak u vremenu.

Ranije sam  radio više stvari istovremeno, pokušavao da “multitaskujem” i to mi je nekako uspevalo. Ali je uspevao i da mi promakne poneki posao.

Kada uzmete u ruke ovaj uređaj ili neki slični, i bacite se na posao, shvatite da ste u stvari radili sve vreme pogrešno.

Šta to tačno znači? Zaista pravi posao je kada jednu stvar radiš u jednoj jedinici vremena. I završiš je.

Continue reading