Recept za napredak – Nakon pokretanja IAB-a

Završni panel na IAB Srbija

Naš doprinos uređivanju tržišta posle IAB-a će se svesti na recept za sve sadašnje i buduće agencije i kreatore sadržaja.

 • svaki online projekat koji ima komercijalni cilj mora biti zasnovan na realnom biznis modelu
  • biznis model uključuje investicije u  sistem za praćenje obaveza prema agencijama (serveri za oglašavanje ili mreže)
  • definisanje cena prema biznis modelu uzimajući u obzir troškove i profit (protivnici smo nerealnog spuštanja cena)
  • … uzimanje u obzir skrivenih troškova (ili bar onih koji nisu jasno vidljivi)
 • agencije moraju stvarati ljude sposobne da opsluže potrebe i medija i agencija kao i klijenata po pitanju
  • komunikacije između učesnika u procesu
  • vođenju i implementaciji kompleksnih rešenja
  • analitike i analize posete tj posetioca
  • … zato što ne postoje na tržištima takvi ljudi i ne mogu se čekati – trenutno imamo ogroman deficit.
 • kako kvalitet sadržaja sve više postaje bitan i korisnici migriraju ka originalnim izvorima – sajtovi kao i interaktivni uređaji (računari, mobilni telefoni, tableti…) kojima se komunicira, neophodan je veoma ozbiljan pristup
  • izradi infrastrukture sajta
  • dizajnu interfejsa za različite uređaje
  • integraciji oglasnih blokova kao i  načina oglašavanja na različitim uređajima
  • … zato što oglašavanje nije element koji izgleda kao nasilno umetnuta stvar i sva pozadina ima svoju cenu i trošak.
 • edukacija krajnjih klijenata je neophodna za brži razvoj tržišta
  • prikazivanje mogućnosti i nuđenje punog seta usluga bez straha da je nešto suviše “progresivno”
  • kako je digitalni marketing zasnovan na sličnim principima kao i klasični uz bitnu stavku interaktivnosti i dvosmerne komunikacije dodatni element je brzina zakupa medija kao i trajanje kampanja
   • prema tome i ciklusi plaćanja tj naplate su skraćeni i sa punim pravom se mogu menjati uslovi za digitalni marketing
   • kako su kampanje efikasnije i kratke, manja je mogućnost ugrožavanja agencija i portala od strane klijenata koji odlažu plaćanja tj traže kreditiranje
    • svaki klijent je bitan a najviše onaj koji plaća
  • … jer klijenti se moraju poštovati i znanje postaje sve bitnije – pogotovu ono koje delimo.

Ostavi komentar