Google menadžer u Srbiji

Google proizvodi

Drugog februara 2011.godine pojavio se oglas kompanije Google za Industrijskog menadžera za prodaju u Marketing sektoru. Jedan od mnogih oglasa povukao je u globalu lavinu prijava.

Iz ugla agencije koja je sertifikovan partner nebitno je ko će dobiti posao – zabave radi mogli bismo organizovati malu lutriju ili klađenje – bitno je šta će ta osoba raditi. Uz nedavna zaposlenja i aktiviranje direktne podrške za Srbiju, jasno je da prethodne pozicije i odnosi prestaju onog trenutka kada se zaposlite u Guglu. Što znači – apsolutno jasan posao bez protekcije..

Šta očekivati?

Bićete vlasnici odnosa i veza sa starijim menadžmentom (C-nivo – CEO, CIO, CFO…) klijenata i agencija, kreirajući ciljeve, vršiti obrazovanje i razvijati nove klijente kako bi razvili posao u netaknutoj teritoriji. Sve ovo znači da imate sjajno sposobnosti da pružite usluge klijentima i razvijate odnose uz preduzetnički momenat u pristupu i uključivanju starih i novih klijenata nudeći im nove i višestruke predloge. – iz oglasa za posao

Šta dobija industrija?

Ovakav pristup pomaže digitalnim agencijama koje nemaju ili ne mogu stići do određene grupe klijenata. I isto tako omogućava povećanje budžeta klijenata. Jednostavno – imate pristup ljudima ispred kojih obično postoji veliki filter.

Kao lančana reakcija, sve “satelit” industrije ili discipline kao što su SEO, web dizajn, web programiranje… dobijaju na značaju kao i ceni. Takođe, dolazak osobe ili kompanije kao što je Google na ovaj način, donosi još jednu bitnu stvar.

Sadržaj.

Kvalitetan sadržaj i forsiranje boljeg i kvalitetnijeg kreiranja istog postaje imperativ jer zarada direktno zavisi od toga.

Krajnji cilj

Kao i svaka kompanija ili korporacija, Google želi zaradu. Održivost osobe na ovoj funkciji biće direktno povezana sa profitabilnošću. Ono što je evidentno iz prošlosti – u određenoj industriji uvek postoji momenat kada se igra menja i prelazi iz margine u glavni tok. Nekada se to desilo sa štampanim medijima u Srbiji, očekujemo da digitalni marketing to doživi sada.

Želimo puno uspeha kolegi ili koleginici na novoj poziciji.