Početak razdvajanja

Kako je segmetiranje tržišta uvek bitna stvar kod marketara, svaki pomak u tom smeru a pogotovu pomaci koji olakšavaju život, uvek nalaze mesta na ovom blogu.

Uskoro (ne znamo kada) će korisnici AdWords sistema u Srbiji ili Crnoj Gori moći da odahnu. Tokom obilazaka kampanja primetili smo interesantu informaciju.

Razdvajanje Srbije i Crne Gore unutar AdWordsa

Iako rešenje nije finalno (i uskoro je nestalo iz interfejsa kampanja), jasno pokazuje smer kojim inženjeri Gugla rešavaju stvari.