Da li verujete novinama (ili medijima)?

Jedan od relevantnijih teoretičara medija Thomas Baekdal analizira stanje vere ljudi koji čitaju novine tj konzumiraju sadržaj. Sa izvora podataka (u pitanju je Danska – a počinje da se dešava i u drugim delovima sveta) kreće detaljna analiza koliko ljudi veruju ili smatraju da su novine relevantan izvor činjenica i podataka…

  • 80% čitalaca misli da su novinari fokusirani na senzacionalističke priče
  • 70% čitalaca novina misli da su novinari fokusirani na negativne stvari
  • 86% misli da ih novinari upućuju na pogrešnu stranu

Preporuka za čitanje i ovaj kišni početak radne nedelje.