Novac u rukama

Freedom of Speech, after Norman Rockwell and the US Supreme Court

Slobodan govora, nakon Normana Rokvela i Vrhovnog suda SAD

Čovek bi pomislio da smo u stvari jedna te ista osoba ali nije tako.

Miloje Sekulić je spomenuo informacije spomenute pre nekoliko meseci ne znajući da studenti na stručnoj praksi uveliko rade na dokumentovanju tvrdnji spomenutih početkom godine.

Sve informacije su oko nas, ali ih je potrebno spakovati u smislenu formu. Sa FON-a su sa nama u julu – Marko Tomić i Vukašin Bojanić. Oni će predstaviti svoja istraživanja.

U sledećih nekoliko članaka će biti obrađene činjenice o marketingu, Facebooku i internet korisnicima u Srbiji kao i o najskupljim ključnim rečima u Srbiji.