Statistika Interneta u regionu – jul 2011

Brojevi oko nas...

Pred vama su podaci prikupljeni tokom stručne prakse u našoj kompaniji. Autor izveštaja je Marko Tomić koji nam dolazi sa Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu. Paket sa raznim verzijama možete pruzeti ovde.

U pitanju su korisnici Interneta na teritoriji eks Jugoslavije/Balkana ili kako to već želite da nazovete. Razlike u podacima postoje i razlikuju se ispod 1% tako da ih možemo smatrati relevantnim. Facebook je primaran sajt za sve korisnike sa ovih prostora tako da je on i zauzeo dominantu priču u prvom istraživanju u seriji koja dolazi sa gorepomenute stručne prakse.

Očekujemo komentare i sugestije. Hvala.

Sledeća analiza će se ticati potrošnje novca u Srbiji i Hrvatskoj i Internet marketinga.