Zelena trava sa druge livade

grass

Trava u dvorištu - Westy Ford via Flickr

Razgovor o stanju tržišta Hrvatske i događajima koji neminovno slede u Srbiji je sledeći:

  • male, efikasnije i nezavisne agencije koje se bave marketingom i PR-om će nicati kao pečurke posle kiše
  • velike kompanije će početi izbegavati velike marketing i PR agencije/kompanije tražeći kvalitet i efikasniju cenu i komunikaciju
  • Facebook, Twitter i ostale Web 2.0 društvene mreže i kanali komunikacije postaju elementarni deo svake strategije
  • spremite se za preduzetništvo