English
Web termini u internet marketingu Hugemedia agencija Beograd

Huge Blog

01
Dec

Glavni direktor Marketing tehnologija (Chief Marketing Technologist Officer)

Ukoliko ste pratili dešavanja na globalnoj sceni po pitanju marketinga, niste mogli a da ne primetite neminovno pomeranje kako budžeta tako i fokusa ...

12
Nov

Formiranje URL adrese sa RegEx za Omnicomov OCP u Google Analitici

Česta situacija koju korisnici sistema imaju, ukoliko koriste Google Analytics alat, je OCP-ov URI (sve posle imena domena u URL-u). Svaka nova verzi ...

23
Jul

Rock The World u Srbiji – odbranjena titula najveće i najbolje Google AdWords agencije

Huge Media je odbranila titulu najveće Google AdWords agencije u Srbiji, pošto je drugu godinu za redu pobedila na Rock The World (All Stars) region ...

27
Apr

Google Analytics lost guide for solving returns and changes in ecommerce

Dealing with ecommerce in Google Analytics is always a challenge - taking into account all details you need to fulfill in order for data to be stored ...

23
Feb

Pregled medijskih sajtova u Srbiji i stepen implementacije Google Analitike (sa preporukama)

Unazad mesecima pravimo pregled implementacije praćenja posetilaca i analize sadržaja koji se konzumiraju na medijskim sajtovima. Nadamo se da su ...

Web termini

Blog

Blog, termin nastao kao sažimanje reči Web log (internet dnevnik), predstavlja kategoriju web sajta koju obično održava jedna osoba i u koju unosi komentare, opise događaja, video materijale ili slike. Blog predstavlja posebnu formu pisanja kratkih tekstova, a isti su obično poređani hronološki od najnovijeg ka najstarijem. Tematika bloga zavisi od interesovanja samog autora.

Mnogi blogovi prate određenu oblast i dešavanja, a neki su u vidu privatnog internet dnevnika. Tipičan blog sastoji se od kratkih tekstova, slika, video materijala, komentara i linkova ka stranicama na internetu koje se bave tematikom koju blog obrađuje. Kao na primer naš blog posvećen digitalnom marketingu.

Korisni linkovi: http://en.wikipedia.org/wiki/Blog

Internet marketing

Internet marketing , takođe se naziva i web marketing, i-marketing, online marketing ili eMarketing, jeste marketing proizvoda, usluga ili oglašavanja putem Interneta.

Internet je doneo mnoge jedinstvene pogodnosti za marketing, manje troškove i veću mogućnost za distribuciju informacija i predstavlja komunikacijski kanal za globalnu publiku. Internet marketing povezuje zajedno kreativne i tehničke aspekte Interneta, uključujući dizajn, razvoj, oglašavanje i prodaju.

Internet marketing se odnosi i na marketing kroz pretraživače (SEM eng. Search Engine Marketing), optimizacije za pretraživače (SEO eng. Search Engine Optimisation), banner oglase za određene web stranice, e-mail marketing, i web 2.0 strategije.

Korisni linkovi: http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_marketing

SEO

SEO (Search Engine Optimisation) optimizacija za internet pretraživače je proces prilagođavanja sadržaja sajta nastala poslednjih godina sa potrebom da sadržaj na internetu bude što kvalitetnije pretraživ. Ova disciplina bazira se na mnogo faktora i to najčešće na: pravilno i dobro pripremljenom sadržaju sajta u maniru koji odgovara glavnim pretraživačima kao što su Google, Yahoo, Bing i drugi, u dobrom i po pravilima napisanom kodu web stranice, prijavljivanja sajtova na pretraživače kao i u praćenju smernica i preporuka koje dolaze od stručnih timova gore pomenutih pretraživača (da li ste primetili za koje ključne reči je ovaj tekst napisan i pripremljen?).

Korisni linkovi: http://en.wikipedia.org/wiki/Search_engine_optimization

SEM

SEM (Search engine marketing), marketing preko internet pretraživača je forma internet marketinga koja promoviše web sajtove povećavajući njihovu vidljivost u pretraživačima. Prema SEMPO (Search Engine Marketing Profesional Organization) organizaciji stručnjaka za web marketing kroz pretraživače, SEM se koristi sledećim metodama: SEO (optimizacija za internet pretraživače), plaćenim pozicioniranjem u pretragama, kontekstualnim oglašavanjem i plaćenim uključivanjem u rezultate pretrage.

Korisni linkovi: http://en.wikipedia.org/wiki/Search_engine_marketing

Plaćanje po kliku (PPC)

Pay Per Click (PPC) je model internet kampanja prilikom kojeg se određivanje cene oglašavanja vrši na osnovu broja klikova na oglas. Za razliku od kampanja putem tzv. tradicionalnih medija (televizije, štampe, radija, OOH) kao i CPM internet kampanja kod kojih se plaća prikazivanje (štampanje) oglasa, u slučaju PPC kampanja se plaćaju samo klikovi na oglas, bez obzira na broj prikaza.

Interaktivna priroda interneta dozvoljava da oglasi ne budu samo puke slike, već i linkovi ka sajtu ili stranici koju promovišemo. PPC sistem omogućava daleko veće povraćaj investicije (Return On Investment - ROI).

Korisni linkovi: http://en.wikipedia.org/wiki/Pay_per_click, http://www.investopedia.com/terms/r/returnoninvestment.asp

Fiksna cena klika (Flat Rate PPC)

Flat Rate PPC (Fiksna cena klika) je model plaćanja za klik na internet oglašivačkim mrežama na kojima je cena za klik (CPC) nepromenljiva (fiksna). Ovakav model je pogodan za brzo izračunavanje neophodnih sredstava za određeni broj klikova, ali oduzima mogućnost dodatnog investiranja za bolju poziciju ili veći broj prikaza i veći deo rada se svodi na kvalitetnu izradu oglasa i dobar izbor ključnih reči.

Korisni linkovi: http://en.wikipedia.org/wiki/Pay_per_click#Flat-rate_PPC

Cena klika na osnovu nadmetanja (Bid Based PPC)

Bid Based PPC (Cena klika na osnovu nadmetanja) je model plaćanja za klik na internet oglašivačkim mrežama na kojima se oglašivači ponudom cene za klik (CPC) nadmeću za bolju poziciju i za prikaz na prvoj oglasnoj strani. Ovaj model najviše podseća na aukcije i u zavisnosti od kompleksnosti sistema izračunavanja cene ima i različite sisteme nadmetanja. Kod nekih sistema se „dostavlja“ najveća cena koju je oglašivač voljan da plati za klik, što ne znači da će klik toliko i koštati, pošto u cenu ulaze razni faktori, poput istorijata CTR-a, kvaliteta ciljne stranice, i drugih, kao što je slučaj kod AdWords sistema; dok kod drugih kompleksnost izračunavanja nije velika, već se nudi cena koju će oglašivač zaista platiti, poredi se naprosto sa drugim ponudama i u skladu sa tim dobija pozicija.

Ovakav model je mnogo dinamičniji i dozvoljava ozbiljnu tržišnu utakmicu, i u njemu cene značajno mogu varirati u zavisnosti od dana i perioda godine.

Korisni linkovi: http://en.wikipedia.org/wiki/Pay_per_click#Bid-based_PPC

Cena po kliku (CPC)

Cost Per Clikc (CPC) je mera za količinu novca koju oglašivač plaća za jedan klik na njegov oglas, na određenoj oglašivačkoj mreži i istovremeno je način kupovine oglasa. Cena se određuje u zavisnosti od toga koji se model izračunavanja koristi – Flat Rate PPC ili Bid Based PPC.

CPC je zajedno sa CPM-om najvažniji finansijski aspekt kampanje jer od njega zavisi ukupna cena iste. Oglašivač može u većini mreža izabrati sistem izračunavanja cene CPC ili CPM, ali u svakom slučaju dobija i jednu i drugu meru tokom kampanje, na osnovu kojih može korigovati izbor načina kupovine u slučaju da je neophodna promena. CPC je isplativiji sistem ukoliko su klikovi cilj.

Korisni linkovi: http://www.marketingterms.com/dictionary/cost_per_click/

Cena po akciji (CPA)

Cost Per Action / Acquistion (CPA) je model plaćanja u internet oglašavanju po kome oglašivač plaća za određenu akciju – obično prodaju, prijavu za newsletter i slično – na osnovu određenog oglasa. Ovakav sistem izračunavanja cene se smatra optimalnim, jer oglašivač plaća tek po određenoj akciji, koju sam definiše i slično CPC-u i CPM-u njegovo određivanje zavisi od oglašivačke mreže na kojoj se kupuje. CPA nije trenutno u velikoj upotrebi u Srbiji.

Korisni linkovi: http://en.wikipedia.org/wiki/Cost_per_action

Cena po hiljadu prikaza (CPM / CPT)

Cost Per Thousand (CPM / CPT) je mera za količinu novca koju oglašivač plaća za 1000 prikaza njegovog oglasa na određenoj oglašivačkoj mreži i istovremeno je način kupovine oglasa. Cena se kao i kod CPC načina plaćanja određuje u skladu sa modelom izračunavanja koji mreža oglašavanja nudi. Cene mogu biti fiksne ili kao kod AdWords sistema na osnovu ponude.

CPM generalno nije prvi izbor u internet kampanjama PPC sistema. Sama suština PPC kampanja jeste plaćanje po kliku sa ciljem da se glavna akcija kampanje odvija na ciljnoj stranici (Landing Page).

CPM je pravi izbor kod kampanja za robu široke potrošnje kod kojih uvek mora da se radi na lojalnosti prema brendu (Brand Loyalty) i prepoznatljivosti brenda (Brand Recognition). Bez obzira na izbor načina izračunavanja cene, CPM treba koristiti kao statističku meru jer se kao takva koristi i na drugim medijima i samim tim je matematička veza između klasičnih i digitalnih medija.

Korisni linkovi: http://en.wikipedia.org/wiki/Cost_per_mille

Odnos broja klikova i prikaza (CTR)

CTR (Click Through Rate) je količnik broja klikova na određeni oglas i broja prikaza istog oglasa –

CTR = broj klikova/broj prikaza (Clicks/Impressions). CTR se računa odvojeno za oglase i odvojeno za ključne reči u sistemu Google AdWords.

CTR je jedna od najvažnijih stavki u merenju kvaliteta ili uspešnosti određene internet kampanje jer nam daje uvid u to koliko je naš izbor ključnih reči i kvalitet oglasa, bilo izgledom, porukom ili pozicijom privukao pažnju potencijalnih kupaca/korisnika. Drugim rečima što veći CTR, to bolje.

Nizak CTR za ključne reči kod Google AdWords sistema utiče na cenu za te ključne reči, kao i na broj prikaza oglasa, grupe ili kampanje koji se prikazuju na osnovu tih ključnih reči. Istvoremeno, nizak CTR određenog oglasa obično ukazuje na nizak kvalitet oglasa, a u skladu sa AdWords smanjuje broj njegovih prikaza u okviru grupe kojoj pripada ili, ukoliko postoji sam taj jedan oglas u grupi, povećava tražena cenu za klik na isti. CTR je, dakle, gotovo najvažniji pokazatelj u AdWords sistemu pošto direktno utiče i na cenu. Iako kod drugih mreža ovo nije princip i CTR ne utiče na cenu, i dalje nam jasno ukazuje na kvalitet marketinške kampanje.

CTR se naravno nikako ne sme uzimati kao jedino merilo uspešnosti internet kampanje čiji je cilj obično povećana prodaja ili povećan broj korisnika. CTR međutim jeste, pogotovu u kombinaciji sa povratnim podacima klijenta, najefikasnija stvarna merna vrednost za procenu kvaliteta kampanje i dobar pokazatelj kako istu treba voditi zbog čega se mora redovno kontrolisati i usklađivati nastup u skladu sa njim.

Korisni linkovi: http://en.wikipedia.org/wiki/Click-through_rate

Pretvaranje posete u željenu akciju - Konverzija

Conversion (Konverzija) je naziv u internet marketingu za pretvaranje posete veb sajtu ili veb stranici u određenu, željenu akciju - obično prodaju. Konverzija je najvažniji element u okviru kampanje i predstavlja njen konačni cilj.

Iako su klikovi prvo merilo uspešnosti kampanje, za uspeh kampanje u naprednijem internet marketingu pre svega se prate konverzije, to jest koliko je određeni cilj na strani na koju oglas dovodi zaista ostvaren. Kod internet prodavnica konverzije su lako definisane – prodaja i one su glavno merilo uspešnosti i omogućavaju trenutno merenje povraćaja investicije (Return On Investment – ROI). Naravno, prodaja ne mora biti jedini cilj i konverzije se definišu u skladu sa ciljevima marketinškog plana. Prijavljivanje na Newsletter je još jedan popularan cilj koji će tek kasnije, možda, dovesti do konkretne prodaje. No, bez obzira na to iz perspektive agencije cilj je ostvaren onog trenutka kada se posetilac prijavio na newsletter.

Korisni linkovi: http://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?hl=en&answer=107055

Prikazi

Impressions (Prikazi) predstavljaju broj koliko je puta određeni oglas prikazan.

Prikazi se koriste za izračunavanje cene kada su u pitanju CPM kampanje kod kojih se plaća za prikaz reklame, bez obzira na broj klikova, kao i za izračunavanje CTR-a.

Prikazi su jedna od dve ključne jedinice u oglašavanju na globalnoj Mreži, pored klikova, pošto učestvuju u izračunavanju Click Through Rate (CTR).

Ciljna stranica

Landing Page (Ciljna stranica) je termin u internet oglašavanju za internet stranicu na koju klik na oglas dovodi potencijalne kupce/korisnike bilo da je u pitanju baner, slikovni, tekstualni oglas ili neka druga forma promotivne poruke. Ciljna stranica je jedna od najvažnijih stavki u internet kampanjama, kako kada je u pitanju njen izbor, tako i kada je u pitanju njen dizajn.

Shodno ključnim rečima koje ste koristili za prikaz određenog oglasa ili sadržaju samog oglasa klik na oglas bi trebalo da vodi na stranicu koja ima vezu sa ključnim rečima i sadržajem oglasa. Na taj način se povećava šansa da se klik/poseta pretvori u neku konkretniju akciju – u idealnom slučaju u planiranu konverziju. Dizajn ciljne stranice je podjednako važan kao i izbor linka za oglas, jer od dizajna, to jest korisničkog iskustva (user experience), direktno zavisi prodaja/promocija ili drugi cilj definisan za konkretnu stranicu.

Kod Google AdWords sistema ocena kvaliteta (Quality Score), koju Google koristi za ocenjivanje strana direktno utiče na cenu oglašavanja, te je kod Google AdWords kampanja pravilno kodiranje stranice podjednako važno, kao i sam dizajn.

Korisni linkovi: http://en.wikipedia.org/wiki/Landing_page, http://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?hl=en&answer=47884

Web adresa u opšteprihvaćenom značenju (URL)

Uniform Resource Locator (URL) je u opšteprihvaćenim pojmovima interneta, pa tako i internet marketinga i oglašavanja, zapravo WEB adresa poput (http://www.hugemedia.rs/). URL u suštini nije WEB adresa, već je zapravo deo Uniform Resource Identifier-a (URI) koji ukazuje na to gde se određeni kompjuterski resurs nalazi i koji mehanizam se koristi da bi se došlo do njega i upotrebio isti. Veb adresa je samo jedan takav resurs, ali usred njene ogromne popularnost URL je postao njen sinonim.

Korisni linkovi: http://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Locator

Prikazni URL

Display URL (Prikazni URL) je adresa koja se prikazuje u okviru oglasa, obično na pretraživačkim i kontekstualnim mrežama, koju oglašivač želi da potencijalni kupac ili korisnik vidi i ne mora da bude jednaka adresi na koju klik zaista vodi. Prikazni URL se koristi kako bi se potencijalnom kupcu/korisniku jasnije stavilo do znanja na koju konkretno stranu odlazi. Kako se kod velikog broja sajtova konkretne strane vode pod kompleksnim adresama u PHP-u, Display URL je uveden radi efikasnijeg oglašavanja.

Izbor prikaznog URL-a je važan. Zloupotreba u kojoj prikazujete da ćete klijenta odvesti ka određenoj usluzi ili proizvodu, a vodite ga na nešto sasvim drugo je laka i moguća, ali je i kratkoročno i dugoročno loš izbor jer ćete klijente lažnim oglašavanjem samo odvratiti od dalje kupovine ili vraćanja na sajt.

Korisni linkovi: http://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?hl=en&answer=6314

Odredišni URL

Destination URL (Odredišni URL) je internet adresa koja vodi na oglas. Za razlliku od prikaznog URL-a, koji ne mora da predstavlja postojeću internet adresu, destination URL je stvarna web adresa na koju dovodite potencijalne potrošače – to je adresa takozvane ciljne strane (Landing Page).

Izbor ciljne strane u skladu sa ključnom reči ili ključnim rečima na osnovu kojih se oglas prikazuje je kritičan deo kampanje. Loš izbor ove strane ili neusklađenost sa ključnim rečima može veoma loše uticati na konačan cilj kampanje. Kvalitet oglasa može doprineti broju klikova, ali broj konverzija može biti nizak i klikovi će biti ostvareni uzalud.

Korisni linkovi: http://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?hl=en&answer=6313

Ocena kvaliteta – AdWords

Quality Score (Ocena kvaliteta) je, kao što sam naziv kaže, ocena koju Google AdWords sistem daje određenoj ključnoj reči, na osnovu više parametara. Quality Score se izračunava svaki put kada se izabrane ključne reči pojave u pretrazi (Search) ili sajtu (Content) i dodeljuje se na lestvici od 1 do 10, pri čemu je veća ocena bolja i direktno utiče na traženu cenu za klik, neophodan je prilikom utvrđivanja cene za pojavljivanje na prvoj strani pri pretrazi, određivanje da li tražene ključne reči mogu da se koriste u kampanji i poziciju samog oglasa, te je rad na njegovom poboljšanju ključan u svakoj kampanji.

Google Quality Score se određuje posebno za prikazivanje na pretraživačima, posebno za prikazivanje na Content mreži.

Za pretraživače kontroliše se: istorijat CTR-a ključne reči na Google-u (ne uzima se u obzir CTR za traženu ključnu reč na Content mreži); istorija vašeg računa, merena CTR-om za sve oglase i ključne reči; istorijat CTR-a prikaznog URL-a (display URL) u okviru grupe oglasa; kvalitet ciljne stranice (landing page); relevantnost ključne reči u odnosu na oglase u oglasnoj grupi; relevantnost ključne reči i sadržaja oglasa u odnosu na tražene reči; uspešnost vašeg računa u odnosu na geografski region u kome će oglasi biti prikazani; drugi relevantni faktori.

Za mrežu: uspešnost oglasa na sajtu na kome se prikazuje ili sličnim sajtovima; relevantnost oglasa i ključne reči u okviru oglasne grupe u odnosu na sajt; kvalitet ciljne strane; drugi relevantni faktori. Ukoliko se kupuje na prikaze (CPM) gleda se samo kvalitet ciljne stranice, ali ukoliko se kupuje po kliku (CPC) posmatraju se istorijat CTR-a na sajtu na kome će biti prikazan oglas i sličnim sajtovima i kvalitet ciljne strane.

Korisni linkovi: http://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?hl=en&answer=10215

© 2022 Huge Media d.o.o. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | GDPR usklađenost